Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

10.5.15
0
Nedávno sme si prečítali v jednom miestnom periodiku, ako sa MČ zamerala na meranie hlučnosti v Rači, spôsobenej letovou prevádzkou na BTS letisku MIlana Rastislava Štefánika. Všetko bolo v poriadku, lebo "dávali pozor na rozmiestnené hlukomery" a na nich namerané hodnoty nekonštatovali nič mimoriadne. (Nemohli, nelietalo sa.) Toľko k takzvanému "zavádzaniu", alebo, poskytovaniu nie úplných a zámerne selektovaných faktov.

Nuž, je nedeľa, druhá májová, pravda, silný vietor od Karpát, BTS využíva pre štarty dráhu 13/13 - smerom na Karpaty, teda, proti vetru. Priemerná hlučnosť štartujúcich lietadiel je na meracom zariadení v Rači - podľa mapky niekde v Blízkosti "Pekla" alebo Kauflandu cca 70 decibelov. Na zariadení Vajnory asi o 5 db nižšia.


Koniec subjektívneho merania, nasleduje agentúrna správa TA SR:

"Úroveň hluku je v mestách a obciach regulovaná, preto sa nespokojní občania môžu v prípade nadmernej hlučnosti vo svojom okolí sťažovať samosprávam. Hlukový limit pre obytné územie cez deň predstavuje úroveň 50 decibelov. Cez noc je limit znížený na úroveň 45 decibelov. "Merania sa spravidla robia na podnet občanov. Naďalej však pre samosprávy ostáva problém vo výrazných finančných výdavkoch na meranie hlukových limitov," konštatoval pre TASR hovorca Združenia miest a obcí Slovenska Michal Kaliňák.
Priblížil, že ľudia sa najčastejšie sťažujú na nadmerný hluk spôsobený, technologickou prevádzku zariadení, nadmernou vyťaženosťou dôležitých komunikačných ťahov, prípadne bujarými domovými oslavami, alebo prevádzkou nočných podnikov. "Samosprávy v takomto prípade musia zasiahnuť a preskúmať opodstatnenosť sťažností či podnetov," poznamenal.
Stanovenie hlukových limitov a spôsoby ich merania sú zakotvené v zákone o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. "Jeho filozofiu mestá a obce prispôsobujú svojim lokálnym podmienkam," doplnil Kaliňák. V príslušných všeobecne záväzných nariadeniach napríklad stanovujú povinnosť dodržiavať nočný pokoj či rešpektovať prípustné hranice hluku.

Hluk je definovaný ako každý rušivý, obťažujúci, nepríjemný, neželaný, neprimeraný alebo škodlivý zvuk. Aj krátkodobé pôsobenie rušivého hluku v obytnom interiéri s hladinami presahujúcimi 35 až 40 decibelov (dBA) môže podľa odporučenia Svetovej zdravotníckej organizácie viesť k narušeniu pokojného spánku. 

Dlhodobá rušivosť a obťažovanie hlukom v rozmedzí 50 až 70 dBA v čase relaxácie fyzických a duševných síl človeka napríklad v blízkosti dopravných koridorov, letísk alebo priemyselných areálov majú priamu súvislosť s hypertenziou či neurózou človeka alebo poruchami spánku.
Nadmerný hluk na pracoviskách presahujúci trvale hodnotu 85 dBA spôsobuje postupnú stratu sluchu a trvalý posun prahu počutia."Nuž, je nedeľa. Nepochybne čas relaxácie. Nad hlavami nám hučí 70 db.

Nuž, samospráva má nejaké povinnosti, čo je nepochybné, ak to tvrdí jej šéf - minister vnútra.

Nuž, som hypertonik, nateraz bez neuróz z lietadiel. (Lebo svet letectva milujem práve tak, ako nenávidím svet účelových lží.) Teda, hypertonik aj s neurózami z toho, ako sa tu večne opakuje ono staré známe deja-vu. "Vymýšľate si, všetko je v poriadku".

Ak má samospráva nejaké povinnosti, ako občan, plniaci tiež nejaké povinnosti očakávam, že si ich samospráva bude plniť. 

Zdroje:

http://www.monitorovaniehluku.sk/monitmb.php

http://www.flightradar24.com/48.67,19.5/7

0 komentárov:

Zverejnenie komentára