Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

2.1.15
29
Kto sú tí krikľúni, čo tak bez okolkov napádajú druhých len pre uspokojenie vlastného ega? Za väčšinu medziľudských hádok a nedorozumení v súčasnosti môžu prezývky, „nicky“, ako aj skutočnosť, že sa navzájom osobne vôbec nepoznáme. Anonymita v nás, ak jej dávame priestor a legalizujeme ju ako bežnú súčasť života, jednoznačne prebúdza agresivitu. A nikde sa to neukazuje tak neoddiskutovateľne, ako v internetových komunikáciách.


Najskôr si však dovolím pripomenúť, že aj na internetových diskusiách mám niekoľko  naozajstných priateľov a ľudí, ktorých si vážim, hoci nemajú reálne meno. Je tu však – v porovnaní s anonymom ako takým – niekoľko rozdielov. Väčšinou sa poznáme, vieme si za fiktívne „nicky“ priradiť tváre, živé bytosti, ich najbližších, poznáme ich osudy, zameranie, záujmy. Nie je výnimkou, že sa mi v správe ozve nositeľ fiktívneho mena a začne tým – „ahoj Ivan, to som ja, pamätáš sa, boli sme spolu tam...“ alebo tam, pracovali sme tam, stretli sme sa tam. Svoju anonymitu s dôverou zveruje do mojej starostlivej a priam „posvätnej“ opatery. Rešpektujem jeho vyjadrenie typu „vieš, z týchto dôvodov si tu nemôžem dovoliť...“

Račania majú v nedávnej pamäti určite uloženú falošnú identitu používajúcu zdanlivo občianske meno Jena Sakirova. Obe dominantné fb skupiny „Račania...“ i „Priatelia Rače...“ Nebudem používať anglicizmy, aj keď slovo „fake“ v tomto prípade sa k takémuto profilu hodí naozaj mimoriadne. Napokon, kvôli nekultúrnosti a vulgarite diskutujúceho anonyma pod týmto menom som prestal na tieto fb skupiny chodiť, hoci v oboch z nich mám ľudí, konkrétnych, identifikovateľných, ktorých pokojne vnímam ako dobrých známych či kamarátov. A trochu mi chýbajú.


Tak isto nedávno administrátori jednej z týchto skupín sa pokúšali spoločne s jej členmi nájsť akýsi „modus vivendi“, ako sa postaviť voči anonymom, ktorí utajenie svojej identity zneužívajú na útoky proti neanonymným subjektom. Bol to chvályhodný pokus a bodaj by si ho osvojili všetci administrátori stránok, na ktorých sú otvorené diskusie. Ponechajme zatiaľ bokom anonym ako taký. Chcem sa venovať anonymom obťažujúcim, ak použijem na označenie ich činnosti eufemizmus. Ten pokus však gradoval paradoxným stavom, v ktorom sa počas diskusie na danú tému najaktívnejšie prejavoval anonym, kvôli ktorému vznikla. Dokonca do takej miery, že doslova odohnal aj diskutujúcich aj administrátorov a niekoľkokrát „potiahol“ tému niekam úplne inam. A potom – ako iste členovia týchto diskusných skupín vedia – teatrálne, určite s pocitom „dobre vykonanej práce“ niekoľkokrát odišiel, pričom pri každom odchode oznámkoval väčšinu prítomných slovami žumpa a podobne. Aj z tohto dôvodu sa autor tohto blogu začal „realizovať“ na platforme Racan.sk. Chcem tu totiž dokončiť poslanie, s ktorým som prišiel medzi členov oboch skupín – pokúsiť sa v Rači nastoliť podmienky pre kultivovaný spoločný dialóg navzájom i medzi občanmi a obcou. Kultivovaný, na prospech všetkým zúčastneným. Najskôr však musím verejne vyriešiť ataky anonyma s menom Jena Sakirova, ktorý začal „pôsobiť“ – zjavne opäť deštruktívne a útočne aj na stránkach Racan.sk.


Poznám naozaj viac slušných ľudí ako hulvátov, jednoducho tento dar som dostal a vážim si to. Stále verím, že v mentálne zdravom človeku je viac dobra ako zla. Aj preto stále nechápem, ako môžu byť niektoré anonymné diskusné príspevky také odporné. A nemienim ich prítomnosť a zdanlivé „právo na existenciu“ nijako tolerovať. Môj tolerančný limit voči nim je nulový. Verím, že takúto medznú hranicu má nastavenú každý slušný občan, hoci aj v elektronickej komunikácii.


Poďme sa však spolu zamyslieť nad príznakmi agresívnej anonymity:

1.      Prestáva nám záležať na ostatných. Chceme sa iba predviesť. Málokedy čítame pozorne príspevky druhých, ich existenciu však považujeme za signál k útoku. Sme presvedčení, že „my“ musíme byť najčítanejší, za každú cenu.
2.      Chceme sa hádať. Asi sa inde nemáme s kým, to je vedľajšie, tu je objektov potenciálnej hádky nadostač. Chceme sa nezdvorilo hádať. To je primárna potreba. Ak to nejde „podobrotky“, hádku vyprovokujeme nadávaním na niekoho z diskusie. Pretože dobre vieme, že záujem o svoju osobu nezískame súhlasom, ale iba ostrým nesúhlasom. Vtedy sme hviezdou diskusie. V každom statuse hľadáme zámienku, kde zadrapnúť, pritom nám absolútne uniká jeho posolstvo, ktoré nám autor tlmočí. Ono nás vlastne ani nezaujíma práve tak, ako ten autor. My máme záujem iba a výlučne o seba.

3.    Vidíme sa inak, ako nás vníma realistické okolie. Som inteligentná, myslím to dobre, nechápu ma, sú zlí, sú idioti, nie sú chlapi, nechcú sa hádať, sú žumpa. To je asi sled myšlienok anonymu typu, ktorému je venovaný tento blog. Začíname mať však pochybnosti, či predsa len tí iní nemajú trochu pravdy a preto stupňujeme svoju agresivitu.

4.    Radikalita za každú cenu! Jednak nevieme a možno ani nechceme formulovať rozsiahlejšie myšlienky, tak udierame dvomi tromi vetami. Predpokladáme, že v nich je pre nás to podstatné posolstvo, ktoré chceme odoslať bez toho, aby sme vôbec nejakú odpoveď očakávali. Ostatní členovia diskusie sa už postarajú o „potiahnutie témy“. Vkladaním a nadmerným používaním „lajkov a smajlíkov“ premyslene dodávame útoku emóciu.

5.    Vyberáme si len to, čo sa nám hodí. Postrehy, myšlienky a názory, ktoré nekorešpondujú s našim videním sveta, blahosklonne „prehliadneme“, sme voči nim teflónovo odolní. Vtedy je inak dobré, ak do diskusie vstúpi moderátor, alebo niekto z diskutujúcich vráti do vecnej roviny tému, ktorú anonym zjavne prehliada.


6.    Anonym je vždy zameraný viac na osobu diskutujúceho, ako na to, čo píše. Jeho irituje nie názor diskutujúceho, ale do nepríčetna ho privádza fakt, že osoba „jeho záujmov“ X je vôbec ešte „akcieschopná. Aj z toho dôvodu si asi treba vziať poučenie, že najkrušnejšie chvíle spôsobíte anonymovi keď pred ním neutekáte, keď vás vidí, ale keď zároveň cíti, ako ho ignorujete. Ženy anonymky toto často privádza do afektovej situácie, ktorú už samé bez pomoci nie sú schopné zvládať a neraz končia v starostlivosti odborných lekárov.
7.      To, čo a ako anonym píše, vypovedá predovšetkým o ňom, o jeho povahových črtách. To, čo je obsahom jeho odkazu, je nepodstatné.Český odborník na techniku duševnej činnosti David Gruber popísal v jednej zo svojich kníh tri fázy – ako to on nazýva – „zrážky s blbcom“.  Najskôr však ešte treba pripomenúť jedno z jeho tvrdení, ktoré vo všeobecnosti kategorizuje diskutujúcich anonymov na dve skupiny.

„Nemorálni jedinci,  ktorí s výrazom absolútnej istoty na fiktívnej tvári svojho profilu (zväčsa ide o idoly) vykrikujú, respektíve vypisujú svoje lži, sa delia na dve skupiny. Tí z prvej skupiny sú menej nadaní schopnosťou myslieť a rozlišovať a veria, naozaj, úprimne veria tomu, čo píšu. Tí z druhej skupiny, súdnejší, ale aj rafinovanejší, dobre vedia, že skutočnosť je iná, ako ju v diskusii oni vnucujú svojej „obeti“. Klamú vedome a účelovo. Do istej miery je možné s nimi vyjednávať, na čo, žiaľ, naleteli už mnohí moderátori a správcovia diskusií. Táto skupina anonymov však dobre vie o svojom manipulátorstve a tak je dosť častým javom, že si omotá okolo prstu najskôr moderátorov. Ste najmúdrejší, najzlatší, najgeniálnejší. V druhej línii s tými istými slovami anonym zaútočí na vašich priateľov. Munícia sa vždy zíde. Ak im však naznačíme, že ich trik sme rozoznali, za určitých predpokladov sa možno dopracovať aspoň ku kompromisu.

Tri fázy zrážky s blbcom

Tu si dovolím Davida Grubera citovať – verím, že český jazyk nebude až taký veľký problém pre prípadného čitateľa.
„Nastává situace, kdy narazíme na člověka k jehož vystižení se nejlépe hodí titul vzteklík. Ten většinou touží hlavně nás sepsout, vynadat nám, ač není v právu, takže jeho jediným úmyslem je na nás si vybít vztek. Naše deptání má tři fáze:
První fáze: Vzteklík potřebuje vzbudit náš odpor. Jeho nadrženému podvědomí nejde o nic jiného než o vybití. Tedy o překonání jakéhokoliv odporu. O nesouhlas s námi, ať to stojí, co to stojí. Vzteklík např. zahájí starý dobře známý destruktivní kolotoč o vině.
Druhá fáze: Vina je velmi zřídka celá na jedné straně. Proto nám nebývá za těžko hájit se. Kupodivu, jak je již v lidské přirozenosti, místo logického rozdělení "viny" na jakési části či ještě logičtějšího přechodu od "viny" k problému samotnému hážeme vše zase na protivníka.
Třetí fáze: Vzteklík odkudsi vyhrabe pseudoargument, pseudodůkaz a slavnostně rozrazí dveře našeho odporu: "Vždyť jsem říkal, že jsi všechno zavinil."
Vzteklík nepotřebuje rozrazit dveře jako takové, ale rozrazit je tehdy, jsou-li zavřené. Pokud budou pootevřené, už si na rozrážení tak nepochutná.
Pootevřeným dveřím by tedy mohl v asertivní terminologii jejich název zůstat, negativní aserce by se mohla jmenovat "zcela otevřené dveře" a negativní dotazování "zcela otevřené dveře s popostrčením".
Při užití pootevřených dveří uznáváme, že na vzteklíkově kritice může být něco pravdy. Při užití negativní aserce přiznáme protivníkovi celou pravdu. I při silné kritice“.

Tri stupne hlúposti, ktorú agresívny anonym skrýva za svoju fiktívnu identitu

1. Iba hlupák s najvyššou sebaistotou svoje dojmy vydáva za empirické tvrdenia, múdry človek je plný pochybností o správnosti svojej myšlienky.
2. Hlupák „na druhú“ jednoznačne hodnotí aj veľmi zložité a nanajvýš subjektívne vyjadrenia. Všetko mu je v momente jasné. Na všetko má jednoznačne hodnotiacu odpoveď. On tomu rozumie, nie vy.
3. Korunou hlúposti je absolútne hodnotenie. Hlupák na tretiu vás zhodnotí ako celok. Vy ste zlí. Vy ničomu nerozumiete, vy nielen že sa v ničom nevyznáte, ale vy sa neviete ani len vyprázdniť.


Obávam sa, že s touto kategóriou anonymov sme v uplynulých týždňoch a dňoch mali viacerí čo do činenia.
Rád by som sa teraz už naozaj vrátil k úvodu a pred záverečným citátom Karla Čapka – aj na adresu otravných, urážajúcich a deštruktívnych anonymov – by som rád pripomenul, že aj na sociálnych sieťach by sme sa ako Račania mali rešpektovať, snažiť sa rozumieť si, práve tak, ako by sme spoločne z nášho priestoru, životného i virtuálneho, mali vypudiť jedincov, ktorí nie sú hodní, alebo ktoré nie sú hodny uchádzať sa o záujem civilizovaných ľudí práve tak ako o civilizovaný spôsob komunikácie.Karel Čapek: „Že smrdím? No a co? Jen ať mně je cítit!


P.S. Anonym spoznáte ľahko – môže mať aj desať fiktívnych mien, štýl myslenia a spôsob komunikácie nedokáže zmeniť. Či sa už volá Jena Sakirová alebo trebárs...   Ale to by už som ju obral aj o tú anonymitu. Tak zlý zas nebudem. Pootváram dvere...

29 komentárov:

 1. Ivan, niekoľko otázok k tvojmu článku:

  1) naozaj si presvedčený, že „anonymita v nás ... jednoznačne prebúdza agresivitu“? nie je to skôr o tom, že (u niekoho viac, u iného menej) len uvoľňuje zábrany?

  2) v čom bude spočívať tvoj pokus „v Rači nastoliť podmienky pre kultivovaný spoločný dialóg navzájom i medzi občanmi a obcou“?

  3) ak niekoho tolerančný limit voči (odporným) anonymným príspevkom nie je nulový, znamená to, že dotyčný nie je slušný občan?

  4) nepripadá ti teória o troch fázach „zrážky s blbcom“ či o troch stupňoch hlúposti domýšľavá a vo svojej podstate povýšenecká a agresívna?

  5) ako si predstavuješ spoločné vypudzovanie jedincov, ktorí nie sú hodní uchádzať sa o záujem civilizovaných ľudí, z nášho životného i virtuálneho priestoru?

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Dovolím si "drzo" odpovedať aj ja

   k 1: anonymita dáva určite krídla a u mnohých môže prebudiť agresivitu, určite majú k nej oveľa väčší sklon, lebo sa im "nič nemôže stať"

   k 2: možno by mohol Ivan organizovať v budúcnosti okrúhle stoly, ak bude treba alebo viesť stretnutia starostu a poslancov s občanmi ... myslel som si, že by mohol prípadne byť spolutvorcom aj Račianskeho výberu, kde by dával priestor rôznym názorovým prúdom

   k 5: Miro, veď aj ty si hovoril, že netreba nikoho odnikadiaľ vyhadzovať, že sa to vyrieši tým, ak ho odsúdi spoločnosť, že sám časom odíde

   Odstrániť
  2. Jano, na mojom presvedčení, že nikoho netreba odnikiaľ vyhadzovať, sa nič nezmenilo, práve preto ma zaujíma, ako si ono „vypudzovanie“ „nehodných“ predstavuje autor článku.

   Odstrániť
  3. niektorí sa dajú ľahko "vypudiť" a znechutiť, iní ťažšie a na iných môžeš aj "liať kýble hovien" a budú sa ti ešte smiať do ksichtu k tomu, ale nepovolia a zostanú ;) čo ťa môže "nasrať" až toľko, že sám odídeš radšej

   Odstrániť
  4. Ahoj Miro, skúsim odpovedať.
   1.) Anonymita v mnohých, nie "v nás" a nie vo všetkých prebúdza agresivitu - to je konštatovanie psychológov, nie moje, rešpektujem ho a v podstate ho "zdieľam". Nuž a uvoľnenie zábran okrem iného otvára dvere pre agresivitu. Aj.
   2) On už spočíva, od môjho prvého blogu na Racan.sk. Akurát, ako som ta informoval asi pred mesiacom, medzičasom bolo nutné riešiť isté odpútavačky od témy - najmä na fb skupine Priatelia Rače. Bolo to dosť prácne, ale, zdá sa, že táto vec sa začala ako tak dariť. Čiže vrátiť sa do pôvodného kurzu. Aj sociálne skupiny, aj poretál racan možno za istých okolností použiť ako pôdu pre mediáciu. Ak budú administrátori súhlasiť.
   3.) Ak niekoho tolerančný limit voči anonymom ako takým je nulový, znamená to, že jeho tolerančný limit je v tomto prípade nulový. Neviaže sa na ďalšie hodnotenia slušní neslušní a pod. A to, o akého občana ide, nevieme... lebo je to anonym. Máme teda právo považovať ho za čo chceme. Hoci aj za kozu kamerunskú, ktorá sa naučila písať.
   4) Vôbec nie, toľkokrát som sa už v živote zrazil s blbcami, že sa mi len a len ďalšou zrážkou potvrdzuje ako axióma. Nič agresívne v tom nevidím, s človekom, ktorý sa správa ako blbec či idiot - hoci ním ani nemusí byť sa budem baviť ako s blbcom alebo idiotom - je to jeho výzva. Iba prispôsobujem komunikačné techniky nadhodenej norme. Do istej miery, kým sám seba vo vlastných očiach nezhadzujem.
   5.) No, úprimne, nie na všetko mám patent, skôr si myslím, že by sa to mohlo diať v spolupráci. Najjednoduchšia a vraj najúčinnejšia cesta je ignorácia. Je ale veľmi ťažká. Zložitejšia cesta je znechucovanie.
   Som pripravený na doplňujúce otázky a ospravedlňujem sa za prípadné preklepy :-)

   Odstrániť
  5. ... „liať kýble exkrementov“ určite nie je dobrá metóda „vypudzovania“ a namiesto „nasie*ania sa“ je lepšie nečítať / neodpovedať a zvyšovať vlastnú odolnosť. s prístupom „primadona“ vo verejnej diskusii / polemike človek skončí ajn-cvaj.

   Odstrániť
  6. Miro, zabudol si, koho najobľúbenejšie slovo na označenie Račanov bolo "žumpa" - Žumpa je naozaj sumár kýblov exkrementov.

   Odstrániť
  7. Mimochodom, ja som citoval pána Čapka, ak si niekto z toho citátu vzal za svoje, že je exkrement, pán Čapek by mal radosť, že jeho myšlienka je stále živá :-)

   Odstrániť
  8. Akosi som nestihol v tom záujme o moju osobu odpovedať Janovi Drotovánovi - nepovažujem tvoje odpovede za drzosť, lebo sa vyjadruješ o tom, ako vnímaš istý jav či tému. Na rozdiel od jedného anonymného býka, ktorý moje meno vníma ako červené plátno :-)

   Odstrániť
  9. Ivan:

   ad 1) moja empirická skúsenosť je taká, že reálna a virtuálna identita nemajú od seba ďaleko, že človek svoju povahu jednoducho nezaprie - ani pod krytím anonymity. tá môže len do istej miery odbrzdiť zábrany, či už v pozitívnom, či negatívnom zmysle.

   ad 2) zdá sa, že to, čo ty v fb-skupine Priatelia Rače hodnotíš ako „vec sa začala dariť“, bol pre mňa dôvod odchodu :).

   ad 3) z formulácie „môj tolerančný limit voči nim je nulový. Verím, že takúto medznú hranicu má nastavenú každý slušný občan“ mi vyplývalo čosi iné a metafora s kozou kamerunskou mi moc „nesedí“, no ale ok.

   ad 4) zase dám svoju empirickú skúsenosť: to, čo sa javí ako „blbosť“, je neraz len iný pohľad na vec, takže s označovaním „blbosti“ a „blbcov“ v kontraste s vlastnou „múdrosťou“ sa netreba moc náhliť.

   ad 5) iné spôsoby kultivovania verejného priestoru ako ignorovanie a vypudzovanie „nehodných“ nie sú?

   ad „žumpa“: toto slovo zaviedli do račianskeho verejného diskurzu Ján Bednarič a starostovi nohsledi a paradoxne ním označovali / označujú portál, ktorý si sa rozhodol využiť ako priestor pre kultivovanie verejnej diskusie Račanov :).

   Odstrániť
  10. Ivan, k tvojmu príspevku z 19:10:00: akokoľvek sa ti (asi) zdá byť kultivovaný a sofistikovaný, čítam v ňom snahu uraziť Jenu - takéto komenty určite neupokoja a neskultivujú váš názorový / hodnotový spor.

   Odstrániť
  11. Ako môžem uraziť neexistujúcu identitu? To mi nejde do hlavy.

   Odstrániť
  12. Mimochodom, nemám záujem skultivovať spor, ktorý som nezačal. Mám záujem mať iba pokoj od provokatéra, nech je ním kto chce. A na to mám právo. V podstate som na takýchto úchylov zvyknutý z Rozhlasu. Ročne ich bolo tak zo desať a stále som tu. Z nich dvaja skončili v Pezinku, takže bilancia je pre mňa dobrá. Ano, som tvrdý a budem. Mozno ma vylucis iba preto, ze mam svoje meno. To bude paradox.

   Odstrániť
  13. Ivan, nikoho sa nechystám z portálu vylučovať, ako admin mám len záujem na tom, aby sa tu viedli zmysluplné polemiky a nie vzájomné výmeny urážok.

   Odstrániť
  14. Miro, veď toto si práve vyčítal Mirovi Dudlákovi na Priateľoch Rače, tiež mal len záujem na tom, aby sa tam viedli zmysluplné polemiky a nie vzájomné výmeny urážok.

   Odstrániť
  15. Jano, Mirovi Dudlákovi som nevyčítal jeho záujem o zmysluplné polemiky, ale spôsob, akým spolu s Rasťom tento záujem presadzoval - menovite rušenie príspevkov a členstva v skupine.

   Odstrániť
 2. Odporucala by som citatelom tohto blogu najskor si precitat diskusie pod clankami "Skúsme to povedať tým druhým, prosím!" a "Objatie" od tohto isteho autora. Aby ste nadobudli ucelenejsiu predstavu o autorovi tohto "excelentneho" blogu. Netreba sa obrat o predohru, aby clovek mohol pochopit toto vasnive vyvrcholenie. Viac k tomu ani niet co dodat. Nech si kazdy citatel urobi nazor sam...

  PS: Mozno predsa, zo skupiny Racania tento clovek neodisiel kvoli mne, ako sa tu snazi vsetkym podsunut toto klamstvo, ale kvoli svojmu dobremu kamaratovi Janovi Bednaricovi, adminovi skupiny Racania, ktory vraj zmazal diskuterke link na jeho clanok. Urazilo ho to natolko, ze zo skupiny na protest vystupil. Dnes sa prekvapivo dozviem, ze pricinou som bola ja. Pekne. To len na dokreslenie tych bludov. Kam vietor, tam plast...

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Doteraz som členom skupiny Račania :-) Toto nám akosi s klamstvom nevyšlo :-) A Jano Bednarič, tak, ako som to na obidvoch skupinách verejne prezentoval a všetci to vedia, je môj kamarát. Do tej skupiny iba neprispievam, lebo mnohí jej členovia sú aj v Priateľoch a zdá sa mi schizofrenické lietať hore dolu a vypisovať v jednej to, čo sa deje v druhej a čo tam kto na koho povedal :-) Jena, si chorá, prestávam ťa neznášať a začínam ťa ľutovať. Daj sa liečiť, kým sa to dá, vo svojom vlastnom záujme. Škoda človeka, nech je kým chce.

   Odstrániť
  2. Ozaj, Miro, všimol si si na vstupe nášho anonyma o 19:01:00 že mi len potvrdzuje moje presvedčenie, že je rozbíjač a rozoštvávač? Na klebetnú babu je to príliš sofistikované. Mrzí ma, že to podporuješ jeho "nevylúčením" z diskusií o tom, ako sa dá napomôcť dialógu v Rači.

   Odstrániť
  3. Polutuj radsej seba... Neznizim sa k nadavkam ako Ty. Az tak hlboko ako Ty som neklesla.

   Odstrániť
  4. Ivan, nech je za nickom Jena Sakirova ktokoľvek, určite to nie je koza kamerunská, ktorá sa naučila písať, ale ľudská bytosť, ktorá si nezaslúži opakované diagnostikovanie a urážky, aj keď ani ona pre ne nechodí ďaleko.

   ako admin teba aj Jenu žiadam, aby ste sa zdržali ďalších vzájomných urážok a svoj osobný spor riešili mimo tohto portálu.

   Odstrániť
  5. O nič iného mi Miro, mi ver nešlo. Až na to, že ja ho nechcem riešiť nikde a nijako. Život je o inom ako o neustálej potrebe rýpania a hádky. Akurát som trochu nasimuloval situáciu, v ktorej som hľadal hranicu únosnosti. jeden "neprispôsobivý" anonym je OK, ale jeden takýto anonym a jeden identifikovateľný diskutujúci jeho štýlom už nie. Chápem, aj mňa by to naštvalo. To neber v zlom. Iba mi tak zišlo na um - jeden v podstate ano, ale dvaja uz nie. Kto potom z tych dvoch je este ten v podste jeden, čo ešte ano?

   Odstrániť
 3. Na Mirovi si vazim jedno, nech sme sa spolu dostali do akehokolvek konfliktu a za tu dobu ich veru nebolo malo, vzdy si zachoval charakter, vzdy si dokazal zachovat tvar, vzdy ostal verny svojim nazorom, svojim pevnym zasadam. Klobuk dole.

  OdpovedaťOdstrániť
 4. Miro, dovolím si tu precitovať nasledujúci text. V tomto vidím nebezpečenstvo tolerovania anonymity na internete. (Dúfam, že si to prečíta aj Jena, ktorá si myslí, že obťažovanie v diskusiách je vyjadrovanie názoru a nie trestný čin)
  Čo všetko môže byť kyberšikanovanie:
  Urážanie a nadávanie: prostredníctvom komentárov k fotografiám a videám alebo na nástenke na sociálnych sieťach; posielanie urážajúcich správ cez email, čet alebo mobil, nadávanie cez čet, anonymné telefonáty.

  Obťažovanie, zastrašovanie, vyhrážanie a vydieranie: opakované obťažovanie prezváňaním, anonymnými telefonátmi či nechcenými správami cez mobil, preťažovanie emailovej schránky nevyžiadanou poštou, posielanie vírusov, vyhráťažovanie emailovej schránky nevyžiadanou poštou, posielanie vírusov, vyhrážanie sa ublížením alebo smrťou. Páchateľ sa tiež môže nabúrať do profilu obete, zmeniť jej heslo a následne tento profil upraviť. Vydiera obeť tým, že jej profil vráti pod rôznymi podmienkami. Na vydieranie môžu byť tiež použité fotografie alebo videá obete.

  Zverejnenie trápnych, intímnych alebo upravených fotograií alebo videí: môže ísť o fotografie alebo videá, so šírením ktorých obeť nesúhlasí alebo o fotografie, ktoré boli vytvorené fotomontážou (napr. pripojenie tváre obete k nahej postave alebo znetvorenie pôvodnej fotografie). Samostatnou kategóriou je Happy slapping, videá, ktoré zachytávajú agresívne alebo sexuálne útoky na obeť.

  Šírenie osobných informácií alebo klebiet: príkladom môže byť zverejnenie súkromnej komunikácie alebo ohováranie na sociálnych sieťach.

  Vylúčenie zo skupiny: napríklad z tímu v online počítačových hrách, zo skupiny priateľov na sociálnych sieťach, ignorovanie v komunikácii a v diskusných skupinách.

  Krádež identity, vytváranie falošných a posmešných profilov, nenávistných skupín: agresor získa prístup k údajom obete a pod jej menom objednáva rôzny tovar z internetu. Páchateľ vytvorí obeti profil, v ktorom ju zosmiešňuje, ponižuje alebo založí skupinu na sociálnej sieti, ktorá prezentuje negatívny postoj k obeti. Ak sa dostane do emailovej schránky alebo profilu obete, tak jej tiež môže vymazať správy alebo komunikovať s jej priateľmi a známymi, útočiť na iných ľudí, šíriť nepravdivé informácie.

  Kyberšikanovanie často prebieha medzi deťmi a dospievajúcimi. Stáva sa aj to, že žiaci takýmto spôsobom šikanujú učiteľa. Rovnako sa môže kyberšikanovanie objaviť aj medzi dospelými – medzi kolegami v práci, či bývalými partnermi po rozchode. Deti častejšie vytvárajú posmešné profily, stránky a fotomontáže, natáčajú posmešné a ponižujúce videá alebo sa nabúrajú do profilu, dospelí sa skôr uchyľujú ku kybernetickému prenasledovaniu, vydieraniu, ohováraniu a poškodzovaniu povesti obete.

  Kybernetické prenasledovanie (Cyberstalking): môže mať rôzne podoby aj príčiny. Prenasledovateľ chce predovšetkým získať moc nad obeťou, manipulovať ňou. Svoje správanie nemusí posudzovať reálne, buď si vôbec neuvedomuje, že tomu druhému ubližuje, alebo nedokáže posúdiť, do akej miery mu ubližuje. Niekedy prenasledovateľ sleduje svoju obeť cez rôzne vyhľadávače, prezerá si jej profil na sociálnych sieťach, sleduje jej komunikáciu na čete. Môže použiť aj kombináciu rôznych foriem psychického nátlaku – nepríjemné komentáre, obťažovanie esemeskami, emailami a prezváňaním, tiež vyhrážanie, vydieranie, ohováranie medzi rovesníkmi, vyzvedanie informácií od ostatných, nabúranie sa do profilu. Častou príčinou prenasledovania je „láska“. Prenasledovateľ môže sledovať svoj vyhliadnutý objekt, pričom sa ho takto snaží viac spoznávať alebo sa mu priblížiť. Za spustením kybernetického prenasledovania býva aj ukončenie vzťahu. Odvrhnutý partner sa chce pomstiť alebo sa zúfalo snaží o komunikáciu, kontakt. Vo vzťahu sa zase žiarliví partneri takýmto spôsobom snažia mať prehľad a kontrolu nad tým, čo ich partner robí, s kým sa rozpráva.

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Nefandi si. :-) Ty si mi uplne, ale uplne volny a ukradnuty. Ako by som Ti to slusne povedala? Ty nedosahujes vysku ani intelektualnu, ani moralnu, ktoru ja od muzov vyzadujem a taktiez nic neznamenas v spolocenskom rebricku. Navyse Ti ako muzovi chyba charizma, sarm a ucta k zene. Neinklinujem k muzom plnych narekov a moralizovania a toboz k takym, ktory sa vyvysuju nad ostatnych a prezentuju sa, ze su najmudrejsi a najskusenejsi. Zvycajne opak byva pravdou. A totalne neznasam ludi, ktori si nestoja za svojim nazorom, ktori ho menia podla smeru vetra. Dovod, preco som si Ta podala bol jediny, chcela som, aby si odkryl svoju pravu tvar. Podarilo sa...

   Tymto som s Tebou definitivne skoncila. Nebudem uz na Teba nikdy reagovat a od Teba by som uvitala to iste. Po tom, co si tu predviedol, mi nestojis za to, aby som sa Tebou este niekedy v zivote zaoberala, aby som s takymto clovekom vobec stracala cas. Nie si schopny rozumnych argumentov. Len ubohych afektivnych prejavov velmi nizkej urovne.

   Ale predsa este nieco ma zaujalo. Clovek, ktory bol mimoriadne aktivny v skupine Racania, netajil sa sympatiami k sucasnemu starostovi, ani nikdy nepoprel, ze ho volil, dokonca sa rad a casto chvalil priatelstvom s Janom Bednaricom, sa niekolko tyzdnov po volbach prekvapivo a nepochopitelne rozhodne prejst na opacny breh. Verejne olutuje volbu, zmeni nazor o 180 stupnov, na protest za zmazanie jeho prispevku Bednaricom odide z Racanov, v skupine PR sa tym verejne a tetralne vsetkym pochvali a teraz sa dozviem, ze on v nej vlastne ostal, len do nej neprispieva. Velmi zaujimave... To je o com? Slaba osobnost? Alebo len nedokaze spravne vyhodnotit situaciu? Nedokaze si stat za vlastnym nazorom? Ale podstatne je, ze uz teraz vie, ako "v Rači nastoliť podmienky pre kultivovaný spoločný dialóg navzájom i medzi občanmi a obcou“. Gratulujem! Nejaky cas som situaciu v Raci pozorne sledovala a nezvyknu mi unikat detaily, ktore nemusia vobec nic znamenat, ale aj mozu. Len som si dovolila podelit sa s Vami o tento postreh.

   Pride mi to smiesne. Akoby som bola fanynkou Smeru, zvolila Fica a hned po jeho uspesnom zvoleni presla k Sulikovi, olutovala svoju volbu a stala sa jeho fanynkou. A ja sa pytam, preco by som to robila? Aky by som na to mala dovod? Snad si stojim za nazorom, ci nie? Ved vyhral ten, ktoreho som si priala, aby vyhral. Tak sa budem tesit z jeho vitazstva, pomahat mu, fandit mu. Uteku na opacnu stranu nerozumiem. Sorry, asi to nikdy nepochopim...

   Odstrániť
  2. Takto verejne by som chcela velmi pekne poprosit admina tohto portalu racan.sk, aby zvazil zmazanie tohto uboheho clanku o mne, ktory je tusim najnavstevovanejsim clankom zo vsetkych, ktore tu kedy boli uverejnene. Mam pocit, ze tento literarny skvost od vysluzileho novinara, ktory uz ma davno po zenite, uz cital asi kazdy Slovak. Dobraci vo verejnych diskusiach ho linkuju a vyberaju z neho citacie vsade, kde sa objavim. Netusila som, ze clanok takejto ubohej urovne na malo znamom portali jednej z mestskych casti Bratislavy bude mat az takuto vahu, ze bude az takto citany. Tusim sa Brozik na mne urobil, ako novinar zapadnuty prachom tusim znova vstupil do povedomia verejnosti a novinarskej obce. Komedia... Dakujem, Miro. :-)

   Odstrániť
  3. Jena,

   za obsah článkov na portáli račan.sk sú zodpovední ich autori. čisto technicky ako admin portálu mám možnosť články mazať, no nikdy som túto možnosť nevyužil a dobrovoľne ani nevyužijem. bolo by to v rozpore s pravidlami tohto portálu aj s mojou predstavou o verejnom diskurze.

   čítanosť a vplyv tohto článku Ivana Brožíka preceňuješ – nie je ani jeho najčítanejším článkom a zďaleka nie najčítanejším článkom na račan.sk.

   ako východisko vidím a navrhujem dohodu priamo s autorom na obojstranne uspokojivom riešení. ak bolo možné „vojnovú sekeru“ vykopať, verím, že je možné ju aj zakopať.

   Odstrániť
 5. Rovnako verejne chcem poziadat aj autora clanku o stiahnutie jeho "brilantneho literarneho skvostu", ktory uz dlhy cas a vo velkej miere poskodzuje moj image diskuterky vo verejnych diskusiach, kedze predpokladam, ze prilisna zasadovost admina a jeho dosledne dodrziavanie pravidiel tohto portalu mu ho asi stiahnut neumoznia. Preto vyzyvam Teba Ivan, ako autora clanku, aby si to urobil Ty. Vies velmi dobre ako to cele bolo, co vsetko nasmu konfliktu predchadzalo, ze v Raci to bolo az privelmi presytene zbytocne silnymi emociami, ktore si po volbach nasli priechod v podobe mnohych medziludskych konfliktov. Dokonca aj medzi priatelmi, co je najviac zarazajuce, udivujuce a najsmutnejsie... Vobec si o sebe nemyslim, ze som rozbijacka, rozostvavacka komunit a vztahov medzi ludmi, ako si to o mne napisal. Prave naopak. Po cely cas som sa snazila byt stmelovacom, mojou jedinou uprimnou snahou bolo iba pomoct, posluzit dobrej veci... Dodnes mi je luto, ze to cele nakoniec takto vypalilo. Ze udalosti nabrali taky rychly spad a vsetko sa to napokon nepochopitelne otocilo proti mne. No ved niekto si to odniest musel. Povolebna frustracia bola znacna. Najidealnejsim tercom sa vzdy javi skryta identita. Chapem... Napokon to su tusim Tvoje slova... :-) Fakt som nechcela, aby Miro odtial odisiel spolu so mnou... To ma na tom vsetkom mrzi dodnes asi najviac. Povazovala som ho za najsilnejsiu, najkvalitnejsiu a najhodnotnejsiu osobnost celej komunity, kampane, respektovanu autoritu, charakterneho a zasadoveho cloveka a v mojich ociach mozno aj najhodnotnejsiu osobnost celej Race. :-) Je to Racan telom aj dusou. Ak ma dodnes nieco na vsetkych tych davnych udalostiach trapi, tak je to len to, ze Miro odtial odisiel, ze sa prestal zaoberat komunalnou politikou, ze svojim sposobom akoby zanevrel na vsetko. To jedine ma trapi. Chcela som len pomoct... Ty Ivan, v snahe tam Mira za kazdu cenu udrzat, si to pokaslal uplne. Svoj hnev si nepochopitelne obratil proti mne. Ty, za ten kratky cas, co si bol v komunite, prisiel si predsa az po volbach, si sa ani nestihol poriadne zorientovat, pochopit, o com to tam vlastne cele bolo, spoznat vztahy, Ty si to tam s nami vsetko spolocne neprezival, vobec si nemal ani najmensiu sancu preniknut do spletitosti vzajomnych vztahov, no zrazu si ako taky truhlik najlepsie zo vsetkych vedel, kto je dobry a kto zly, kto je pre komunitu prinosom a kto jej skodi. V snahe upozornit na seba si zacal slapat po vsetkom, co sme si tam dovtedy mesiace budovali, o co sme sa snazili. Nevyznal si sa v realiach, no sudit druhych a vynasat nad nimi verdikty Ti to vsak ani v najmensom nebranilo. Si velmi emotivny clovek, lahko ovplyvnitelny, lahko sa nadchnes, lahko zanevries, lahko odsudis cloveka bez toho, aby si vobec chapal suvislosti. To bol Tvoj najvacsi problem! Otvorili sa mi oci, co si zac. Dovtedy som Ta totiz povazovala za svojho kamarata. Vcelku si medzi nas zapadol. Ty si ale vobec nic nepochopil. Bol si tam 5 dni aj s cestou, no snazil si sa hrat prve husle. A vrcholom vsetkeho bolo, ze pri konflikte, ktory sa Ta napokon vobec, ale vobec netykal, si si zacal nepochopitelne klast podmienky. Ty? Priselec? Ktory tam odhodlane a s velkym entuziazmom zrazu prisiel spasit komunitu, Racu, Slovensko, Europu a mozno aj cely svet? :-) Dodnes mnohym ludom ostava rozum stat nad tym, co sa to tam vtedy vlastne udialo. S odstupom casu to aj Ty dnes musis vidiet inak. No svojim clankom mnohym ludom neznalym suvislosti tu podsuvas o mne nepravdive informacie. Beru ma ako plateneho profitrolla, hatera, brigadnika, agentku, jednoducho proficku, ktorej cielom je predovsetkym skodit. Ma to v naplni prace. A Ty velmi dobre vies, ze to nie je pravda. Spytaj sa svojich velmi dobrych priatelov na mna, kto som, ked Ty si na to za tu kratku dobu neprisiel. Ty budes celkom iste najlepsie vediet ktorych... Takze to Mirovi ulahci a zmaz tento Tvoj ubohy clanok. Dik.

  OdpovedaťOdstrániť