Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

15.12.14
0
Poďte na slovíčko s profesorom MUDr. Vladimírom Krčmérym, DrSc. Dr h.c. mult.! Vraj ho lekári po celom svete oslovujú jednoducho – profesor. A hoci pán profesor Krčméry nerád cestuje, po tom istom celom svete sú za ním stovky zachránených ľudských životov. Najmä vo svete treťom, najbiednejšom a najchudobnejšom. Myslím si, že hoci nie je z Rače, má mnohé čo povedať aj nám, Račanom.

Veľký chlap, plný drobného dobra
Čo je podľa vás v živote človeka najdôležitejšie?
Aby robil zmysluplnú životnú agendu, teda to, čo ho vnútorne uspokojuje a je užitočné zároveň pre spoločnosť i jednotlivca. Samotné zamestnanie, ak sa nestáva povolaním, nemusí človeka ani uspokojiť, ani mu dať zmysel života, ak ním neslúži  druhým... Napríklad aj najlepší chirurg so zlatými rukami, ak mu jeho práca nedáva vnútorný zmysel, operácia sa stáva rutinou  a  hoci ňou  aj vráti pacientovi život, nemusí ho naplniť a uspokojiť jeho hlad po naplnenom živote. Naopak, ak upratovačka správne chápe zmysel svojej práce  a vie, že bez nej sa v učebni druhý deň nebude dať učiť, môže pociťovať uspokojenie, naplnenie, radosť a šťastie, že vykonáva povolanie a nie zamestnanie.  Môže tak prežívať šťastné a plnohodnotné dni s pocitom oprávnenej potrebnosti.

Čo ste od života dostali a čo by ste ešte radi odovzdali iným?
Dostal som od rodičov i od Všemohúceho Hospodina veľa darov, musím si dať pozor, aby som nedopadol ako v podobenstve o desiatich talentoch....

Ak by ste mohli jednu jedinú vec na Slovensku zmeniť, čo by to bolo?
Znížiť počet interrupcií na žiadosť na nulu.

Čo vo svojom okolí vnímate s nevôľou?
Čiernobiele videnie, nielen u politikov, lekárov, učiteľov, ale niekedy aj u novinárov. Teda, niekto je dobrý, niekto zlý. Ale to tak nie je. Sme všetci deti Božie a Hospodin nás má rád nielen tých šikovných, schopných a bohatých, ale naopak, chudobných, pomalých, chorých a slabých. Všetci sme niekedy lepší, niekedy horší, súdení však budeme podľa množstva (ne)urobených dobrých skutkov a zanedbaných príležitostí.

Čo vás naposledy (ne)potešilo?

Ľahostajnosť voči zlu. Sila zla spočíva v ľahostajnosti, lenivosti a v mlčaní tých „dobrých“.


0 komentárov:

Zverejnenie komentára